Tatuis Doa

  1. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan perjumpakan kami dengan Bulan Ramadhan. Ammin.